Loading...
sv.mineinus.com
Click to copy IP
Loading...
mineinus.com/discord
Click to join
Avatar
Welcome to Cobalt!
To join our community, please login or register!
Internet Explorer: Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.
Cookie Notice

Cookies là gì?
Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn bởi một trang web, duy nhất cho trình duyệt web của bạn. Trình duyệt web sẽ gửi các tệp này đến trang web mỗi khi nó giao tiếp với trang web.
Trang web này sử dụng cookie vì nhiều lý do được nêu dưới đây.


Cookies cần thiết
Cần có các cookie cần thiết để trang web này hoạt động. Chúng được trang web sử dụng để duy trì phiên của bạn, cho phép bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, đăng nhập vào trang web trong số các hành vi cần thiết khác. Không thể tắt các tính năng này trong trang web, tuy nhiên bạn có thể tắt hoàn toàn cookie thông qua trình duyệt của mình.

Cookies chức năng
Cookie chức năng cho phép trang web hoạt động như bạn chọn. Ví dụ: bật tùy chọn "Nhớ Tôi" khi bạn đăng nhập sẽ tạo ra một cookie chức năng để bạn tự động đăng nhập vào những lần truy cập sau này.

Cookie phân tích
Cookie phân tích cho phép cả trang web này và bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào được sử dụng bởi trang web này, thu thập dữ liệu nhận dạng phi cá nhân về người dùng. Điều này cho phép chúng tôi (nhân viên trang web) tiếp tục cải thiện trải nghiệm người dùng và hiểu cách sử dụng trang web.

Thông tin thêm về cookie có thể được tìm thấy trực tuyến, bao gồm trang web của ICO chứa các liên kết hữu ích đến tài liệu bổ sung về cách định cấu hình trình duyệt của bạn.

Điều chỉnh sử dụng cookie
Theo mặc định, chỉ những cookie cần thiết mới được sử dụng bởi trang web này. Tuy nhiên, một số chức năng của trang web có thể không khả dụng cho đến khi bạn đã chọn sử dụng cookie.

Bạn có thể chọn tham gia hoặc tiếp tục không cho phép sử dụng cookie bằng cách sử dụng cửa sổ bật lên thông báo cookie trên trang web này. Nếu bạn muốn cập nhật tùy chọn của mình, có thể bật lại cửa sổ bật lên thông báo cookie bằng cách nhấp vào nút bên dưới.